Polityka prywatności

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Polityka prywatności.

I. Zasady główne.

Przedsiębiorstwo EKOGLOB PODHALE z siedzibą w 34 – 700 Rabka – Zdrój przy ul. Garncarskiej 49, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP : 7352210881,Regon :120473748 jako Operator serwisu ogłoszeniowo-handlowego atrakcjo.pl przykłada szczególną wagę do Twojej prywatności. Dane przez Ciebie powierzone traktujemy ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy dane będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Ponadto znajdziesz tu informację o przysługujących Ci uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych przez operatora serwisu. Polityka obowiązuje wszystkich użytkowników serwisu atrakcjo.pl. W Serwisie mogą znajdować się linki prowadzące do serwisów internetowych czy sklepów będących własnością innych firm. Powyższe serwisy internetowe mogą posiadać własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za produkty oraz praktyki dotyczące prywatności stosowane w serwisach internetowych czy sklepach będących własnością firm trzecich. Poniżej znajdziesz informacje o tym w jakich celach oraz zgodnie z jakimi przepisami przetwarzamy Twoje dane.

1. Świadczenie usług.

Poprzez świadczenie usług rozumiemy: możliwości dodawania i edycji ogłoszeń, umożliwianie kontaktu poprzez formularz w ogłoszeniu, weryfikację i moderację ogłoszeń, czynności administracyjne, obsługę zamówień, wystawianie faktur, prowadzenie rozliczeń, rozpatrywanie reklamacji, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, ocenę jakości usług, wykrywanie SPAM, archiwizowanie danych, monitorowanie aktywności użytkowników, w tym np. wyszukiwanie produktów i usług.

Przetwarzane dane to :

a/ dane kontaktowe – informacje podane przez Ciebie w Serwisie podczas wystawiania ogłoszenia/rejestracji konta lub też wysłaniu wiadomości do ogłoszenia np. imię, nazwisko, adres email, dane adresowe, numer telefonu,

b/ dane na temat wystawionych ogłoszeń – treść dodanych przez Ciebie ogłoszeń a także historia zmian treści, statystyki wyświetleń czy informacje na temat powiązanych zapytań wysłanych poprzez formularz znajdujący się w ogłoszeniu,

c/ informacje o Twoim koncie – pozostałe informacje widoczne przez Ciebie po zalogowaniu do Serwisu np. obserwowane ogłoszenia, historia zamówień, dane o fakturach i stanie płatności, historia konwersacji powiązana z konkretnym ogłoszeniem lub też zapytaniem / zgłoszeniem problemu wysłanym do obsługi Serwisu, rozliczenia w programie partnerskim, ponadto dane administracyjne (logi) na temat ostatnich Twoich aktywności w serwisie atrakcjo.pl takich jak daty dodania i edycji ogłoszenia, daty logowań.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to potrzebne do realizacji celów do jakich je zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas dłuższego przechowywania. Dane przechowujemy także po zakończeniu umowy w celach np. : dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. podatkowych i rachunkowych - co najmniej 5 lat przechowywania), zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy (świadczenia usługi).

Do jakich informacji mamy dostęp?

Treść komunikatów przesyłanych poprzez formularz kontaktowych w ogłoszeniach lub też moduł „Wiadomości” może być przez nas analizowana pod kątem SPAMU lub innych nadużyć mogących stanowić zagrożenie dla Użytkowników serwisu atrakcjo.pl. Analiza komunikatów realizowana jest bez wiązania treści komunikatu z konkretnym Użytkownikiem Serwisu. Dopiero w przypadku wykrycia niebezpiecznych treści lub SPAMu w konkretnych komunikatach obsługa Serwisu może powiązać komunikaty z konkretnym Użytkownikiem w celu podjęcia odpowiednich kroków technicznych lub prawnych.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy przekazywać Twoje dane osobowe zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. dostawcom usług IT, biurom rachunkowym, agencjom marketingowym, agentom, firmom kurierskim, operatorom pocztowym, drukarniom, instytucjom płatniczym, z którymi mamy zawarte umowy o współpracy. Wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich tylko i wyłącznie do potrzeb świadczonej dla nas usługi lub dostawy produktu. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane organom publicznym w celu walki z oszustwami i nadużyciami.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Wyrażona zgoda – jeśli chcesz dodać ogłoszenie, napisać do innego użytkownika serwisu atrakcjo.pl lub zarejestrować konto zawsze musisz najpierw wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także zaakceptować Regulamin Serwisu. Przy większości usług wymagamy podania tylko i wyłącznie adresu email i imienia. Podanie pozostałych danych kontaktowych jest dobrowolne. Rejestracja konta (świadczenie usługi) – w przypadku, w którym już rozpoczęliśmy świadczenie usług dla Ciebie posiadamy już pewne informacje, które dobrowolnie nam przekazałeś. Zwykle imię, adres email i telefon, podane w ogłoszeniu lub w formularzu kontaktowym. Ewentualnie dane kontaktowe, które podałeś nam po aktywacji konta. Dane te wykorzystujemy do celów świadczenia usługi.

2. Dla celów marketingowych.

Na podstawie danych kontaktowych (np. adres email, imię) możemy przesyłać do Ciebie wiadomości o charakterze marketingowym.

Jakie dane wykorzystujemy do celów marketingowych?

Twoje dane kontaktowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Do celów marketingowych przetwarzamy Twoje dane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Możemy udostępniać Twoje dane tylko w formie zagregowanej, a więc niepozwalającej zidentyfikować Ciebie jako osoby.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Wyrażona zgoda – możesz sam zdecydować, czy wyrażasz zgodę na kontakt w celach marketingowych.

3. Dla tworzenia Twojego profilu Klienta.

Na podstawie danych przechowywanych na Twoim koncie możemy lepiej dopasowywać usługi oraz oferty marketingowe do Twoich potrzeb.

Jakie dane wykorzystujemy do tworzenia profilu klienta?

Analizujemy dane dotyczące ogłoszeń, dane kontaktowe, zamówienia, rozliczenia, płatności oraz częstotliwości Twoich odwiedzin.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Do celów profilowania Klienta przetwarzamy Twoje dane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Możemy udostępniać Twoje dane na podstawie umów współpracy do firm świadczących usługi marketingowe lub IT dla nas.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Wyrażona zgoda – możesz sam zdecydować, czy wyrażasz zgodę na Tworzenie Twojego profilu Klienta.

4. Dla celów analitycznych

Na podstawie danych o Tobie i innych Użytkownikach serwisu atrakcjo.pl przygotowujemy zbiorcze analizy i raporty, na podstawie których możemy ulepszać nasz serwis. Pozwala to np. na lepsze dopasowanie ofert promocji ogłoszeń, rozwój oferty, usprawnienie działania Serwisu.

Jakie dane wykorzystujemy do raportów zbiorczych?

Analizujemy dane dotyczące ogłoszeń, dane kontaktowe, zamówienia, rozliczenia, płatności oraz częstotliwości Twoich odwiedzin.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Do celów statystycznych przetwarzamy Twoje dane do momentu usunięcia przez Ciebie konta w serwisie atrakcjo.pl.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Możemy udostępniać Twoje dane tylko w formie zagregowanej, a więc niepozwalającej zidentyfikować Ciebie jako osoby.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Wyrażona zgoda.

II. Masz kontrolę nad swoimi danymi.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich Twoich praw poprzez działanie po zalogowaniu do Serwisu atrakcjo. pl – zakładki : „Moje atrakcjo > Menu > Przetwarzanie danych osobowych”. Przysługuje Ci :

  1. Prawo do cofnięcia udzielonych zgód.

  2. Prawo do sprostowania (poprawienia) danych.

  3. Prawo dostępu do danych – masz możliwość uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, które przechowujemy.

  4. Prawo do usunięcia Twoich danych – jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do celów, do których zostały pozyskane i nie ma obowiązku prawnego do ich dalszego przetwarzania

  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w następujących przypadkach: 

  • jeśli masz zastrzeżenia co do jakości danych, 

  • jeśli uważasz, że nie powinniśmy ich przetwarzać, ale nie chcesz byśmy je usunęli, 

  • jeśli takie dane są już nam niepotrzebne, ale Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń, 

  • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych - ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten jest podstawny.

        6. ​​​​​​​Prawo do przenoszenia danych – masz możliwość uzyskania kopii danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.